paralotnisko.jpg

Warun nadchodzi!

Witryn? ogl?da:

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 43
Wizyt wczoraj: 101
Wszystkich: 176222

Wyszukiwarka

Wschód SłońcaSupremum SłońcaZachód Słońca
07:1812:4318:10
Czasy obliczone dla miejscowo?ci Nowa Sarzyna (czas letni)

Live Tracking

Klucz Wolno?ci - Polska ponad granicami w Nowej Sarzynie
Redaktor: Leszcz   
07.07.2014.

Zgodnie z planem przelotu „Klucza wolno?ci” 3 lipca nasze lotnisko go?ci?o pilotów bior?cych w nim udzia?. Ide?, która przy?wieca?a organizatorom i uczestnikom przelotu by?o wsparcie wolno?ciowych d??e? Narodu Ukrai?skiego, poprzez przybli?anie i promowanie paralotniarstwa nap?dowego.

Mimo niesprzyjaj?cych warunków do etapu Skar?ysko kamienna – Sarzyna wystartowa?o 7 paralotni. Do Sandomierza pogoda pozwala?a na lot po prostej, ale dalej chmury i deszcz zmusi?y pilotów do lotu w kierunku Tarnobrzega, a nast?pnie dolotu od zachodu do naszego lotniska. Samo l?dowanie 5 pilotów i jednej pasa?erki odby?o si? w strugach ulewnego deszczu, ale dzi?ki do?wiadczeniu pilotów zako?czy?o si? pomy?lnie. Dwóch pilotów z powodu usterki l?dowa?o w Groblach ok.7 km od lotniska, zostali oni przej?ci przez reszt? ekipy pod??aj?cej w ?lad za pilotami w samochodach. Ok.11-stej wszyscy w komplecie znale?li si? na lotnisku. Pó?ne ?niadanie i odpoczynek w hoteliku przy stadionie Unia Nowa Sarzyna pozwoli?y pilotom nabra? si?, a my w tym czasie doprowadzili?my do stanu u?ywalno?ci przemoczone skrzyd?a.

Po 16-stej na lotnisku zacz?li pojawia? si? pierwsi mieszka?cy naszej okolicy zainteresowani wydarzeniem i lotami, a po obiedzie zjawili si? te? nasi go?cie i od razu zaj?li si? przygotowaniem sprz?tu. Loty w tandemie rozpocz??y si? ok. godziny 18.00, 7 wózków lata?o bez przerwy wo??c pasa?erów. Piloci uwijali si? bardzo sprawnie, dzi?ki temu uda?o si? zabra? w powietrze ok.60 osób. Trwa?yby one pewnie do zmroku, gdyby niezaplanowany wspólny przelot po okolicy.

Do wspólnego lotu wystartowa?o 19-stu pilotów. Pó?godzinnym lotem zamkn?li?my lotnicz? cz??? dnia. Po zabezpieczeniu sprz?tu na noc usiedli?my przy ognisku i rozpocz??a si? „lotnicza biesiada”. Po niej piloci udali si? na nocleg, aby wypocz?? przed kolejnym etapem. W pi?tkowy poranek wszyscy uczestnicy bardzo sprawnie znale?li si? w powietrzu i po wykonaniu po?egnalnych wywijasów i niskich przej?? nad lotniskiem udali si? w kierunku Przemy?la.


Podzi?kowania z naszej strony nale?? si? szczególnie pilotom za to ?e umo?liwili mieszka?com Sarzyny i okolic poczu? przyjemno?? i frajd? jak? daje latanie. Dzi?kujemy równie? Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, MZKS Unia Nowa Sarzyna, Piekarni nr 1 w Nowej Sarzynie oraz Spó?dzielni Socjalnej „Amaranta”  za pomoc w zakwaterowaniu i wy?ywieniu uczestników Klucza Wolno?ci.

Maj?c na uwadze zadowolenie pilotów z organizacji i przyj?cia ekipy na naszym lotnisku, zadowolone i u?miechni?te twarze tych, którym uda?o si? polecie?. Dobr? wspó?prac? z lokalnymi instytucjami, oraz ogólne zainteresowanie imprez? mieszka?ców oraz mediów, mamy nadziej?, ?e imprezy tego rodzaju zagoszcz? na sta?e na naszym lotnisku.


1.
2.jpg
2.
3.jpg
3.
4.jpg
4.
44.jpg
5.
5.jpg
6.
55.jpg
7.
6.jpg
8.
7.jpg
9.
77.jpg
10.
8.jpg
11.
9.jpg
12.
99.jpg
Zmieniony ( 07.07.2014. )
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Aktualno?ci Paralotniska

Eos 100cc

W zwi?zku z pojawieniem sie ciekawego silnika do nap?dów paralotniowych podj??em decyzj? o budowie nowego nap?du. Po "wypasionym wszystkomaj?cym" Ventorze kolejny nap?d mia? by? prosty i maksymalnie lekki ale te? wytrzyma?y i ekonomiczny. Silnikiem który spe?nia? te za?o?enia by? austryjacki Eos 100cc.

Czytaj ca?o??

 

 
Obloty
 
Latanie po okolicy
 

Aktualne Ostrze?enia Pogodowe

Powiedzenia lotnicze

Ucz się na błędach innych pilotów. Nie pożyjesz długo, ucząc się na swoich.

Fotki z Galeri

Zachmurzenie

Pogody Polska

Mapa Burz w Polsce

Mapa burzowa Polski

Nowo?ci - kana? RSS

Sprz?t/Nap?dy

Raport z usprawnienia wydechu w nap?dzie Parapower
ImagePisz?c artyku? o wydechu Kajana, sami chcieli?my przetestowa? to usprawnienie w praktyce. Wys?ali?my wi?c do przeróbki 2 wydechy z nap?dów Parapower.
Czytaj całość
 

Sprz?t/??czno??

Kask PPG ze s?uchawkami i mikrofonem

ImageW niniejszym opracowaniu przedstawiamy opis wykonania kasku do ??czno?ci. Kask taki mo?na wykorzysta? wsz?dzie tam, gdzie panuje ha?as silnika - paralotnie z nap?dem, motolotnie i inne. Opis powsta? na podstawie naszych ?mudnych do?wiadcze? oraz prób w powietrzu i na ziemi.

Czytaj całość
 

Opowiadania/Relacje

L?dowanie w wodzie

ImageW czerwcu 2007 roku sp?dzaj?c kolejne 23-cie lato w Norwegii dosta?em zlecenie od tamtejszych ornitologów na sfilmowanie z ppg niedost?pnych wysp ptasich b?d?cych rezerwatem przyrody, na których trwa? wyl?g tysi?cy ptaków wodnych.

Czytaj całość