paralotnisko.jpg

Warun nadchodzi!

Witryn? ogl?da:

Statystyki

Wizyt dzisiaj: 48
Wizyt wczoraj: 101
Wszystkich: 176227
Wschód SłońcaSupremum SłońcaZachód Słońca
07:1812:4318:10
Czasy obliczone dla miejscowo?ci Nowa Sarzyna (czas letni)

Live Tracking

Eos 100cc
Redaktor: Adam Cie?la   
25.03.2017.

W zwi?zku z pojawieniem sie ciekawego silnika do nap?dów paralotniowych podj??em decyzj? o budowie nowego nap?du. Po "wypasionym wszystkomaj?cym" Ventorze kolejny nap?d mia? by? prosty i maksymalnie lekki ale te? wytrzyma?y i ekonomiczny. Silnikiem który spe?nia? te za?o?enia by? austryjacki Eos 100cc. 

Ca?a Historia Mojego Nap?du

Silnik zakupi?em u Polskiego przedstawiciela producenta, po otrzymaniu silnika nr seryjny 121 (numer jest istotny w ca?ej historii) zabra?em si? za robot?. Sam silnik zrobi? na mnie bardzo pozytywne wra?enie. Wykonanie bardzo estetyczne i dok?adne. Po?ówki kartera obrabiane na CNC z masywnego bloku aluminium. Os?ona cylindra i wentylatora z w?ókien w?glowych. Wspornik piasty ?mig?a i podstawa monta?owa do ramy solidne jak na tak ma?y i lekki silnik. Gdyby nie poka?na rura rezonansowa i airbox to tego silnika prawie nie wida?. Niepokoi?a mnie tylko do?? wysoko po?o?ona o? ci?gu ?mig?a.Wykonanie ramy i kosza zleci?em firmie Alu-spaw z O?arowa o której fachowo?ci mia?em okazj? przekona? si? przy budowie Ventora. Rama, kosz i manetka wykonane zosta?y estetycznie i solidnie z twardego aluminium (nie PA 38) i pomalowane proszkowo. Ze zbiornikiem paliwa o pojemno?ci 12 litrów, ?mig?em Helix 130 cm i uprz??? Dudka z dolnymi wyporami z stali nierdzewnej nap?d prez?towa? si? bardzo ciekawie, a waga ca?ego kompletnego nap?du zamkn??a si? w 19 kilogramach co by?o dobrym wynikiem. Potwierdzi? t? opini? producent silnika po otrzymaniu opisu i zdj?? nap?du. Zamontowa?em te? urz?dzenie pomiarowe Motomonitor z Fly electronic ale jako ?e Eos ma  nietypowy uk?ad zap?onowy (powy?ej 3000 obr/min. obroty by?y podwajane) nap?d wys?a?em do producenta Motomonitora na koniguracj? urz?dzenia. Stamt?d nap?d trafi? do firmy na sprawdzenie ustawie? ga?nika przed pierwszymi startami. Wcze?niej sprz?t by? odpalany tylko na ziemi poniewa? jego budowa przypad?a na czas zimy. Wielkie by?o moje zdziwienie kiedy nap?d powróci? ale z silnikiem o nr seryjnym 128. W rozmowie telefonicznej przedstawiciel zapytany o tak? zmian? odpowiedzia? ?e wymieni? mi pó? silnika ale nie by? w stanie odpowiedzie? z jakiego powodu i jakie dok?adnie elementy silnika zosta?y wymienione bo jak stwierdzi? "moi ludzie to robili".  Zapewnienie o tym ?e praw gwarancyjnych nie trac? troch? mnie uspokoi?o. W ko?cu przyszed? czas na pierwszy lot. Po 5-ciu minutach l?dowanie, kontrola silnika wszystko ok. i ponowny start. Po oko?o 8-miu minutach uderzenie za plecami, wy??czenie silnika i l?dowanie w pobli?u lotniska. Poluzowanie si? szarpaczki na ?rubach mocuj?cych do silnika spowodowalo  zaczepienie jej o ko?o magnesowe i wyrwanie dwóch ?rub które wpad?y w ?mig?o delikatnie je uszkadzaj?c. Wspólnie z kolegami stwierdzili?my brak zabezpieczenia ?rub ?rodkiem do zabezpieczania gwintów, a musia?y by? odkrecane bo ingerencja w silnik tego wymaga ze wzgl?du na jego konstrukcj?. Usterk? zg?osi?em dystrybutorowi. Po jakim? czasie otrzyma?em szarpaczk? tuleje dystansowe i ?ruby. Wymiany dokona?em samodzielnie po ustaleniu tego z dystrybutorem, ale stwierdzilem przy wymianie brak jednego ze s?upków z zabierakiem na kole magnesowym. Obowi?zki w pracy uniemo?liwia?y  mi latanie wi?c cierpliwie czeka?em na nowe ko?o magnesowe. Cierpliwos? ma jednak swoje granice i po gro?bie odes?ania silnika z ??daniem zwrotu pieni?dzy i informacji o sytuacji skierowanej do producenta silnika nowe ko?o magnesowe przysz?o do mnie bezpo?rednio  z Austrii po dwóch dniach i po ponad miesi?cu od momentu zg?oszenia problemu polskiemu dystrybutorowi firmy. Po naprawie z silnikiem i ca?ym nap?dem nie mia?em ju? ?adnych problemów. Wylata?em nim w sezonie 2015 32 godziny. Wymieni?em jeszcze tylko uprz?? Dudka na budz?c? wi?ksze zaufanie uprz?? Pelczara, co poci?gn??o za sob? wzrost wagi nap?du do 20-stu kg. Moje obawy co do wysoko?ci osi ci?gu okaza?y si? nieuzasadnione bo moment pochylaj?cy jest praktycznie nieodczuwalny. Silnik dostarcza wystarczaj?co du?o mocy do latania na "moco?ernym" samostatku, na którym lata?em i jakim w mojej ocenie jest Paramania Revo 2 ale wi??e sie to ze wzrostem spalania nawet do 6-ciu litrów na godzin?. Ze skrzyd?em Sky Atis 4 na którym latam obecnie silnik spala do 3 litrów paliwa przy mojej wadze 82 kg. Z 12-sto litrowym zbiornikiem paliwa nap?d pozwala na d?ugie przeloty. Niska waga nap?du jest jego niew?tpliw? zalet? , jak równie? cicha praca samego silnika. Pracuje on równo i p?ynnie w ca?ym zakresie obrotów a moment od?mig?owy jest znikomy. Nap?d z silnikiem Eos 100 mog? poleci? wszystkim którzy poszukuj? przedewszystkim nap?du lekkiego (zw?aszcza pilotkom:). Lataj?cym rekreacyjnie na skrzyd?ach klasycznych i wszystkim którzy nie dali si? pch?on?? pogoni za mocarnymi "potworami". Mankamentem mo?e okaza? si? jednak cena silnika dla chc?cych budowa? nap?d samodzielnie. Silnik niestety nie jest tani i sprawia ?e ca?kowity koszt nap?du jest wysoki
  • Kilka fotek z nap?dem 

1.
2.JPG
2.
3.JPG
3.
4.JPG
4.
5.JPG
5.
6.JPG
HTML clipboard

           

Dane techniczne nap?du

  Silnik       EOS 100
  Pojemno??
   102 ccm
  Moc
   20.4 KM (9200 RPM)
  Maksymalne obroty
   7500 RPM
  Kosz    aluminiowy dzielony 
  Zbiornik paliwa    12 litrów
  Rozrusznik    szarpanka (r?czny)
  Ci??ar    9.6 kg
  Ci?g statyczny
   >50kg
  Prze?o?enie    1 : 3.5
  ?mig?o    H/E100125V1-2BC karbonowe, dwu?opatowe
  Olej    pe?ny syntetyk
  Uprz??    Pelczar, dolne wyporyDane techniczne silnika

  Rodzaj silnika       silnik dwusuwowy
  Pojemno??
   102 ccm
 Stopie? spr??ania    1:10,2
 Maksymalne obroty    7500 RPM
 Ch?odznie    ch?odzony powietrzem (wentylator)
 Ga?nik    membranowy DLE 
 Wlot powietrza    airbox HIFLOW-SHOT
 Wydech    chromowany, karbonowy dot?umiacz
 ?wieca    NGK B10HS
 Mieszanka paliwowa    benzyna 98-oktanowa i olej 2,5%
 olej syntetyczny do silników dwusuwowych
 Zu?ycie paliwa    od 2.8 do 3.2 litra/godz. w zale?no?ci od ci??aru pilota
  Mocowanie    4 gumowe amortory
 Obroty    kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara
 (patrz?c od ?mig?a)

       

 

 

Zmieniony ( 25.03.2017. )
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

następny artykuł »
 

Sprz?t/Nap?dy

Nap?d PPG SOLO210
ImageKonstruktor opisywanego w tym artykule nap?du od lat zajmuje si? budowaniem nap?dów. Sam je projektuje, wykonuje, oblatuje i stale ulepsza. Z zawodu elektronik a po godzinach wielki entuzjasta latania.
Czytaj całość
 

Sprz?t/??czno??

Kask PPG ze s?uchawkami i mikrofonem

ImageW niniejszym opracowaniu przedstawiamy opis wykonania kasku do ??czno?ci. Kask taki mo?na wykorzysta? wsz?dzie tam, gdzie panuje ha?as silnika - paralotnie z nap?dem, motolotnie i inne. Opis powsta? na podstawie naszych ?mudnych do?wiadcze? oraz prób w powietrzu i na ziemi.

Czytaj całość
 

Opowiadania/Relacje

L?dowanie w wodzie

ImageW czerwcu 2007 roku sp?dzaj?c kolejne 23-cie lato w Norwegii dosta?em zlecenie od tamtejszych ornitologów na sfilmowanie z ppg niedost?pnych wysp ptasich b?d?cych rezerwatem przyrody, na których trwa? wyl?g tysi?cy ptaków wodnych.

Czytaj całość